Chào mừng đến với XJCSENSOR

Máy đóng gói

Packaging Machinery

Máy đóng gói

1. Thiết bị trộn;

2. Thiết bị kiểm tra;

3. Thiết bị cân và phân loại;

Cảm biến lực XJC dòng D là cảm biến áp suất được sử dụng phổ biến nhất trong thực tế công nghiệp. Ứng dụng cụ thể của nó là trong thiết bị trộn, thiết bị đóng gói, thiết bị cân và phân loại, v.v.