Chào mừng đến với XJCSENSOR

Máy xây dựng

Máy xây dựng

1. Xe hơi;

2. Cần trục;

3. Cần trục tháp;

4. Máy móc nâng;

Cảm biến áp suất loại XJC là một bộ phận quan trọng trong ngành thiết bị máy móc kỹ thuật; ứng dụng của nó chủ yếu bao gồm: thứ nhất là kiểm soát các điều kiện làm việc của động cơ; thứ hai là điều khiển hệ thống thủy lực; thứ ba là kiểm soát hiệu suất tổng thể của máy móc kỹ thuật; Máy bay, cần trục, cần trục tháp, cần trục, v.v.

Construction Machinery