Chào mừng đến với XJCSENSOR

Lĩnh vực ô tô

Automotive Field

Lĩnh vực ô tô

1. Kiểm tra điện tử ô tô lực bấm nút, kiểm tra cảm giác nút;

2. Kiểm tra lực cắm và kéo của đầu nối;

3. Kiểm tra va chạm;

4. Đo kích thước các bộ phận của ô tô;

5. Kiểm tra hiệu suất và tuổi thọ mỏi của các bộ phận khác nhau của ô tô;

6. Ô tô lắp ráp quá lực (kiểm tra quá trình);

Cảm biến XJC có nhiều ứng dụng trong xe hơi, và với sự phát triển của công nghệ của chúng tôi, cảm biến sẽ dần tiến bộ, với kích thước nhỏ, độ tin cậy cao, độ nhạy cao, độ phân giải cao, đầu ra kỹ thuật số, v.v. Việc áp dụng XJCSENSOR trong lĩnh vực ô tô chịu trách nhiệm chính về các khía cạnh sau:

❒ Phát hiện lực hàn ô tô;

❒ Lắp ráp đinh tán ô tô;

❒ Hệ thống cân xe;

❒ Lực bấm nút kiểm tra điện tử ô tô, kiểm tra cảm giác nút;

❒ Kiểm tra lực cắm và kéo;

❒ Thử nghiệm va chạm;

❒ Đo kích thước của các bộ phận ô tô (ví dụ như đo độ dày của kính);

❒ Kiểm tra tính năng chịu lực của từng bộ phận của ô tô, kiểm tra tuổi thọ mỏi;

❒ Can thiệp vào quá trình lắp ráp ô tô (kiểm tra quá trình);